Soudně znalecký posudek v oblasti dopravní psychologie

Soudně znalecký posudek se vypracovává za účelem soudního sporu. Jedná se o odborné stanovisko, které soud bere v potaz při soudním řízení.

Proč se vypracovává soudně znalecký posudek?

Soudně znalecký posudek se vypracovává za účelem soudního sporu. Jedná se o odborné stanovisko, které soud bere v potaz při soudním řízení. O soudně znalecký posudek může požádat soud, klient (obžalovaný nebo poškozený), advokát nebo další účastník sporu, například Policie ČR. V rámci posudku se znalec vyjadřuje k stanoveným otázkám v rámci své znalecké odbornosti, například dopravní psychologie.

V čem mi může soudně znalecký posudek pomoci?

Cílem soudně znaleckého posudku je poskytnou odborný názor na řešenou problematiku (stanovené otázky) a poskytnout soudci relevantní informace, zejména v sporých případech. Příkladem můžou být rozporuplné výpovědi jednotlivých stran sporu. V oblasti dopravní psychologie se může jednat například o posouzení chování účastníků dopravní nehody, posouzení psychické způsobilosti pro řízení motorových vozidel nebo posouzení osobnosti a predikci možného chování v budoucnu účastníka soudního sporu.

Kdo může vypracovat soudně znalecký posudek v oblasti dopravní psychologie?

Soudně znalecký posudek může vypracovat soudní znalec v oboru psychologie, odvětví neklinická psychologie, specializace dopravní psychologie.

Co je třeba k vypracování soudně znaleckého posudku?

Pro vypracování soudně znaleckého posudku je potřeba soudní spis a otázky, na které má znalec odpovědět. Otázky může stanovit soud nebo klient (advokát), dle toho, kdo o posudek žádá. Součástí vypracování může být psychologické vyšetření relevantní osoby.

Jak dlouho trvá vypracování soudně znaleckého posudku?

Vypracování soudně znaleckého posudku trvá 1 až 2 měsíce.

Kolik asi stojí soudně znalecký posudek z dopravní psychologie?

Cena soudně znaleckého posudku se odvíjí zejména od rozsahu spisu a šíře posuzované problematiku a je tedy značně individuální. Většinou se pohybuje mezi 15 až 25 tisíc korun.