Doc. Matúš Šucha, Ph.D.

Soudní znalec a expert v oblasti lidského faktoru v dopravě

Jsem dopravní psycholog, expert a soudní znalec v oblasti lidského faktoru v dopravě

O dopravní psychologii a lidském faktoru jsem napsal několik knih a také v této oblasti přednáším na Univerzitě. Profesionálně pro vás vypracuji soudně znalecký posudek nebo expertní posudek. Návrh možného řešení a cenovou nabídku pro vás připravím do 2 dnů.

Potřebuji soudně znalecký posudek

V soudně znalecké činnosti pro vás budu nejlepší volbou v těchto specializacích:

Jak probíhá spolupráce se mnou?

Konzultace i vypracování návrhu řešení je zdarma. Expertní činnost naceňuji individuálně podle rozsahu a náročnosti, čistě pro představu, hodinová sazba je 800 Kč/h vč. DPH.

Potřebuji expertní posudek

Pokud potřebujete expertní posudek, budu pro vás nejlepší volbou v těchto oblastech:

Jak probíhá spolupráce se mnou?

Konzultace i vypracování návrhu řešení je zdarma. Expertní činnost naceňuji individuálně podle rozsahu a náročnosti, čistě pro představu, hodinová sazba je 800 Kč/h vč. DPH.

Časté dotazy

Pokud jste účastníkem dopravní nehody a Váš případ řeší nebo bude řešit soud, je možné předložit znalecký posudek jako důkazní materiál. Znalecké posudky, které zpracovávám se zabývají dopravní psychologie, resp. lidským faktorem v dopravě. To znamená, že posuzuji okolnosti dopadů chování účastníků nehody na vznik, průběh a následky nehody.
Znalecký posudek z oblasti dopravy se primárně zabývá technickými okolnostmi nehody, jako je například brzdní dráha, trajektorie vozidel, technická přijatelnost výpovědi účastníků nehody. Znalecký posudek z oblasti dopravní psychologie se zabývá zejména okolnostmi a vlivem chování účastníků dopravní nehody, tj. například přiměřeností reakce účastníka dopravní nehody, vhodností zvoleného chování, psychickou způsobilostí pro řízení, posouzení míry rizikového chování.

Tvorba znaleckého posudku trvá dle rozsahu spisu a komplexnosti problematiky od 4 do 8 týdnů.

Znalecký posudek se nevyhotovuje s datem platnosti. Vždy se vyhotovuje za konkrétním účelem (případem) a na konkrétní žádost zadavatele (např. soud).

Cena zpracování znaleckého posudku se liší zejména podle rozsahu spisové dokumentace, komplexnosti problematiky a nutnosti místního šetření. Cena se zpravidla pohybuje mezi 12 – 25 tisíc Kč vč. DPH.

Připravte si prosím všechny související podklady, které s případem souvisí. V případě znaleckého posudku jsou klíčové otázky, které mají být zodpovězeny (stanovuje soud případně jiný zadavatel, např. obhájce). V případě expertního posudku je důležité co nejlépe specifikovat problém, ke kterému se mám vyjádřit.

Reference

V minulosti jsem prováděl soudně znaleckou nebo expertní činnost pro tyto nejvýznamnější zadavatele:

Edita Bosáková

jednatelka
Kariérový a personální servis s. r. o.

„S docentem Šuchou spolupracuji již delší dobu na více projektech, zejména v oblasti posuzování zobrazit více

Evžen Pospíšil

vedoucí oddělení personálního
Správa železnic, státní organizace

„S Matúšem Šuchou spolupracuji, s drobnými přerušeními, od roku 2013 a mohu zhodnotit, že sezobrazit více

Ludo Kluppels

dopravní psycholog
Vias-Institute Belgium

„Matus Sucha took part in a research of the Vias-institute on psychological determinants of traffic offenders.zobrazit více

Thomas Wagner

vedoucí psycholog
DEKRA e. V. Dresden

“I’ve worked with Matus on several projects, especially dealing with traffic safety and psychologicalzobrazit více

Don DeVol

Vedoucí psycholog
TÜV Thüringen, Německo

„Matus Sucha is a colleague I met more than 15 years ago. I was very fond of his engagement zobrazit více

Poptávka

Doc. Matúš Šucha, Ph.D.

Soudní znalec a expert v oblasti lidského faktoru v dopravě

© Matúš Šucha | Všechna práva vyhrazena