Lidský faktor v dopravě: co to je?

Pohyb je jednou ze základních lidských potřeb člověka. Aby se člověk přesunul z místa na místo, musí se nutně stát účastníkem dopravy. Ať už jako chodec, jezdec nebo řidič.

Co je to doprava?

Doprava jsou různé způsoby, pomocí kterých se můžeme dostat z bodu A do bodu B. Jinak řečeno, dopravu vytváříme tím, jaké dopravní módy při našich každodenních cestách volíme – jestli jedeme autem, pěšky, na kole nebo třeba hromadnou dopravou. Různé módy dopravy mají rozdílný dopad na nás i na okolí, zejména na životní prostředí, naše zdraví, nároky na veřejný prostor nebo na naše finance. Zjednodušeně můžeme říct, že „doprava produktem našich rozhodnutí a chování“.

Co je to bezpečné chování v dopravě?

Bezpečné chování v dopravě je takové chování, které minimalizuje riziko vzniku dopravních nehod. Většinou se jedná o chování, které je v souladu s dopravními předpisy a zároveň, které je odpovídající konkrétní situaci. Volba bezpečného chování je poměrně náročná vzhledem k uvědomění člověka, jeho odpovědnosti a disciplíně.

Kdo všechno se zabývá lidským faktorem v dopravě?

Lidským faktorem v dopravě se zabývají dopravní psychologové , jako odborníci, kterých expertíza se týká chování a prožívání člověka (obecně psychologie), a to konkrétně v situacích, které souvisí s dopravou.

Jak věda zabývající se lidským faktorem v dopravě pomáhá?

V naprosté většině případů nehod (zejména v silniční dopravě) je příčinou lidské chování. Dopravní psychologie, nebo lidský faktor v dopravě, se zaměřuje na to, jak posoudit a ovlivnit lidské chování tak, aby byla doprav bezpečnější a předcházeli jsme nehodám. Mimo oblast bezpečnosti, jsou dalšími tématy udržitelnost dopravy (například problematika podpory aktivních módů dopravy jako je chůze nebo jízda na kole) nebo městská mobilita.