Expertní posudek v oblasti dopravní psychologie

Expertní posudek je odborné posouzení konkrétní situace (případu) pro jiné účely, než je soudní spor. Pokud se jedná o soudní spor, je třeba mít znalecký posudek.

Kdy je třeba mít expertní posudek z oblasti dopravní psychologie?

Expertní posudek z oblastí dopravní psychologie se vypracovává pro různé situace, které se týkají dopravy a člověka. Většinou se jedná dopravní nehody, mimořádné situace na železnici, posouzení vhodnosti urbanistického řešení s ohledem na člověka (zklidnění dopravy ve městech), posouzení (evaluace) dopadu dopravně-bezpečnostních kampaní a podobně.

Kdo může zpracovat expertní posudek v oblasti dopravní psychologie?

Expertní posudek může zpracovat psycholog, který se specializuje na dopravní psychologii a má zkušenosti s konkrétním módem dopravy (například silniční doprava, drážní doprava a jiné).

Jak dlouho trvá zpracování expertního posudku?

Zpracování expertního posudku zpravidla obnáší posouzení situace v terénu, nebo dopravně psychologické vyšetření relevantních osob. Zpracování posudku trvá přibližně 4 týdny.

Kolik asi stojí zpracování expertního posudku v dopravní psychologii?

Cena zpracování expertního posudku je značně individuální dle konkrétního případu. Většinou se pohybuje mezi 5 000 až 20 000 Kč.

Kolik stojí dopravně psychologické vyšetření?

Cena dopravního vyšetření se pohybuje v rozmezí 1800 – 2500 Kč.