Dopravní psycholog

Dopravní psycholog se zabývá chováním účastníků dopravy a psychickými procesy, které toto chování ovlivňují. Běžná populace dopravního psychologa nejčastěji vyhledává za účelem tzv. „dopravně psychologického vyšetření“, lidově také označovaného jako „psychotesty pro řidiče“. Kdo může takový posudek udělit, jaké vzdělání má psycholog mít a je třeba, aby byl psycholog akreditovaný? Jak se na dopravně psychologické vyšetření připravit a kolik by asi mělo stát? Odpovědi na tyto nejčastější otázky naleznete v článku.

Musí být dopravní psycholog akreditovaný?

Dopravním psychologem můžeme v obecné rovině nazvat absolventa studia psychologie, který se zabývá chováním a psychickými procesy všech uživatelů dopravy; tedy nejen řidičů, ale i chodců, dětí, cyklistů apod. Pokud ale potřebujete vypracovat dopravně psychologické vyšetření, potřebujete dopravního psychologa, který bude svým vzděláním naplňovat potřeby daných zákonů. Psycholog, který chce provádět dopravně psychologické vyšetření, musí splňovat podmínky dané zákonem č. 361/2000 Sb. v aktuálně platném znění. Dopravně psychologické vyšetření vám tedy může udělit pouze akreditovaný dopravní psycholog, který naplňuje všechny podmínky, viz níže:

Proč se dělá dopravně psychologické vyšetření?

V České republice je momentálně dopravně psychologické vyšetření povinné pro řidiče z povolání skupin C a D.

Dále jsou od 1. července 2006 povinni absolvovat dopravně psychologické vyšetření všichni tzv. „vybodovaní řidiči“. Řidičům se na základě jejich přestupků nebo trestných činů sčítají „trestné“ body, které mohou končit až odebráním řidičského průkazu. Při žádání o navrácení řidičského průkazu musí vybodovaní řidiči nejprve podstoupit dopravně psychologické vyšetření.

Dopravně psychologické vyšetření se týká také řidičů po zákazu řízení a na žádost praktického lékaře, nejčastěji u řidičů v seniorském věku a případně u žadatelů o řidičské oprávnění (autoškola).

Jak probíhá dopravně psychologické vyšetření?

Konkrétní průběh vyšetření se liší dle psychologa a i dle klienta a jeho potřeb. Většinou se všechny potřebné informace dozvíte na webových stránkách psychologa, nebo při telefonickém objednání. U mne dopravně psychologické vyšetření je součástí práce na znaleckém posudku nebo v rámci expertního posouzení. Zadavatelem vyšetření je nejčastěji soud, Policie ČR, nebo přímo klient, resp. jeho advokát.

Co si připravit na dopravně psychologické vyšetření?

Kolik stojí dopravně psychologické vyšetření?

Cena dopravního vyšetření se pohybuje v rozmezí 1800 – 2500 Kč.